Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Licenta ID-IFR


PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 3, semestrul 1, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
SI S L T
1. Marketingul serviciilor 4 E 2 1 - 3 Marketing
2. Marketing international 4 E 2 1 - 3 Marketing
3. Relatii publice 4 E 2 1 - 3 Marketing
4 Tehnici de vanzare 3 E 2 1 - 3 Marketing
5 Proiecte de marketing 3 V - 2 - 2 Marketing
6 Marketing direct 4 V 2 1 - 3 Marketing
7 Instrumente software pentru proiecte de marketing 4 V 1 2 - 3 Informatica de Gestiune
8.1 Marketing in asigurări 2 V 1 1 - 2 Marketing
8.2 Marketing antreprenorial 2 V 1 1 - 2 Marketing
8.3 Marketingul evenimentelor 2 V 1 1 - 2 Marketing
9. Limba engleză 5 2 V - 2 - 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 - 12 12 - 24
10. Terminologie si traducere economica in limba franceza 1 4 V - 4 - 4 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Economie regionala 4 V 2 2 - 4 Economie si Politici Economice
12. Istoria europeana si a Uniunii Europene 4 V 2 2 - 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
13. Comunicare si cultură organizatională 4 V 2 2 - 4 Doctrine Economice si Comunicare
14. Management intercultural 4 V 2 2 - 4 Departamentul Administrarea Afacerilor - UNESCO
15. Asigurari si Reasigurari 4 V 2 2 - 4 Finante
16. Baze de date 4 V 2 2 - 4 Informatica si Cibernetica Economica

Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 3, semestrul 2, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
SI S L T
1. Marketing social-politic 4 E 2 1 - 3 Marketing
2. Business to business marketing 4 E 2 1 - 3 Marketing
3. Tehnici avansate pentru cercetarile de marketing 4 V 2 1 - 3 Marketing
4 Marketing in turism 3 E 2 1 - 3 Marketing
5 Cybermarketing 4 E 2 1 - 3 Marketing
6.1 Marketing sportiv 3 V 1 1 - 2 Marketing
6.2 Marketing financiar-bancar 3 V 1 1 - 2 Marketing
6.3 Marketing cultural 3 V 1 1 - 2 Marketing
7 Multimedia 3 E 1 1 - 2 Informatica si Cibernetica Economica
8. Marketing agroalimentar 3 E 2 1 - 3 Marketing
9. Limba engleză 6 2 V - 1 - 1 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 - 14 9 - 23
10. Terminologie si traducere economica in limba franceza 2 4 V - 4 - 4 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
11. Economia muncii 4 V 2 2 - 4 Economie si Politici Economice
12. Tehnici de colectare si de redactare a informatiei economice in presă 4 V 2 2 - 4 Doctrine Economice si Comunicare
13. Sociologia consumatorului 4 V 2 2 - 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
14. Epistemologie 4 V 2 2 - 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
15. Teoria jocurilor 4 V 2 2 - 4 Informatica si Cibernetica Economica

Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: