Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Licenta ID-IFR

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
SI S L T
1. Marketing 5 E 2 2 - 4 Marketing
2. Psihologie socială 4 V 2 2 - 4 Filosofie si Stiinte Socioumane
3. Informatică 5 V 2 2 - 4 Informatică si Cibernetică Economică
4. Matematică 5 E 2 2 - 4
5. Microeconomie 5 E 2 2 - 4 Economie si politici
6. Introducere in metodologia cercetării 4 V 1 1 - 2 Marketing
7. Educatie fizică si sport 2 C - 2 - 2 Educatie Fizica
8. Limba engleza 2 V - 2 - 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 - 11 13 - 24
TOTAL 30 - 11 13 - 24

Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2016

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
SI S L T
1. Macroeconomie 5 E 2 2 - 4 Economie si Politici Economice
2. Introducere in contabilitate 4 E 2 2 - 4 Contabilitate, Audit si Analiza Economica
3. Statistica 5 V 2 2 - 4 Statistica si Econometrie
4. Design si estetica 4 V 2 1 - 3 Business, Stiintele Consumatorului si Managementul Calitatii
5. Cercetări de marketing 5 E 2 2 - 4 Marketing
6. Management 5 E 2 2 - 4 Management
7. Educatie fizică si sport 2 C - 2 - 2 Educatie Fizica
8. Limba engleza 2 V - 2 - 2 Limbi Moderne si Comunicare in Afaceri
TOTAL obligatorii si optionale 30 - 12 15 - 25
TOTAL 30 - 12 15 - 25

Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: