Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing si managenment in servicii publice

Marketing si managenment in servicii publicePLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Marketingul serviciilor publice 6 E 1 1 - 2 Marketing
2. Comportament organizational in administratia publica 6 V 2 1 - 3 Management
3. Metode avansate de cercetari de marketing 6 E 2 2 - 4 Marketing
4. Politici publice 6 E 2 2 - 4 Administratie si management public
5. Responsabilitatea sociala in serviciile publice 6 V 1 2 - 3 Marketing
TOTAL disciplinele obligatorii si optionale 30 3E+2V 8 8 - 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 8 8 - 16
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Strategii de marketing in serviciile publice 6 E 2 2 - 4 Marketing
2. Studii de fezabilitate si planuri de afaceri 6 E 2 1 - 3 Management
3.1 Bazele administratiei publice 6 V 2 1 - 3 Administratie si management public
3.2 Institutii si politici europene 6 V 2 1 - 3 Administratie si management public
4. Gestiunea sustenabila a organizatiei 6 V 2 1 - 3 Doctrine economice si comunicare
5. Relatii publice online 6 E 2 1 - 3 Marketing
TOTAL disciplinele obligatorii si optionale 30 3E+2V 10 6 - 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 10 6 - 16
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Comunicarea de marketing in serviciile publice 6 E 2 2 - 4 Marketing
2. Management strategic in servicii publice 6 E 2 1 - 3 Management
3 Parteneriat public-privat 6 E 2 1 - 3 Administratie si management public
4. Managementul calitatii in serviciile publice 6 V 1 2 - 3 Management
5. Managementul organizatiilor culturale 6 V 2 1 - 3 Administratie si management public
TOTAL disciplinele obligatorii si optionale 30 3E+2V 9 7 - 16
TOTAL GENERAL 30 3E+2V 9 7 - 16
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Practica de specialitate* 15 C - - 20* 20 Marketing
2 Seminar stiintific: proiecte aplicate in marketing 10 V - - 2 2 Marketing
3.1 Marketingul serviciilor de sanatate 5 E 2 2 - 2 Marketing
3.2 Sisteme inteligente de asistare a deciziilor de marketing 5 E 2 2 - 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 24
4 Disertatie 10 E - - 2 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 24 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: