Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing si management in serviciile publice

Misiune

Sporirea valorii profesionale a absolvenţilor de învăţământ superior, precum şi a personalului din administraţia publică şi din alte domenii ale serviciilor, prin oferirea unui program multidisciplinar adaptat nevoilor şi cerinţelor de pe piaţa muncii.

Scopul programului

Însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare obţinerii unui avantaj profesional competitiv în domeniul administraţie şi serviciilor publice.

Audienţa vizată

Programul este destinat absolvenţilor cu diplomă de licenţă ce doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele şi competenţele în domeniul managementul şi marketingului în administraţia publică şi în serviciile publice.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: