Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Relatii publice in marketing

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Bazele relatiilor publice 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Comunicare in afaceri 7 E 2 2 - 4 Management
3 Comportament organizational 8 V 2 2 - 4 Management
4.1 Business-to-business marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Fundamentele marketingului 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.3 Marketingul serviciilor 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.4 Management strategic 7 E 2 2 - 4 UNESCO pentru administrarea afacerilor
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Comunicare integrata de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Strategii de comunicare promotionala 7 E 2 2 - 4 Marketing
3 Relatii publice online 8 E 2 2 - 4 Marketing
4 Cercetarea in relatiile publice 7 E 1 1 - 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Eficienta programelor promotionale 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Creativitatea in relatiile publice 7 E 2 2 - 4 Marketing
3 Planificarea media 8 E 2 2 - 4 Marketing
4 Marketingul evenimentelor 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Strategii si tactici de relatii publice 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing 10 V - - 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: