Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Relatii publice in marketing

Misiune

Programul este destinat să ofere cursanţilor modalităţi de înţelegere a domeniului relaţiilor publice, acoperind toate activităţile şi obiectivele practicii de relaţii publice, atât din sectorul corporativ, cât şi din cel non-profit.

Scopul programului

De a asigura absolvenţilor competenţele necesare desfăşurării activităţilor specifice specialiştilor de relaţii publice, în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei resurselor umane de specialitate

Audienţa vizată

Programul este dedicat absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: