Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Cercetari de marketing

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Modele de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
2. Cercetari calitative de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
3. Metodologia cercetarii 4 V 1 1 - 2 Marketing
4.1 Cercetari operationale 4 V 1 1 - 2 Informatica si Cibernetica Economica
4.2 Data Mining 4 V 1 1 - 2 Informatica si Cibernetica Economica
5.1 Managementul marketingului 8 E 2 2 - 4 Marketing
5.2 Marketingul relational 8 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Metode avansate de analiza a datelor de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Analiza concurentei si strategii competitive 8 E 2 2 - 4 Marketing
3.1 Tehnologie comerciala 7 E 2 2 - 4 Business, Stiintele consumatorului si Managementul calitatii
3.2 Management turistic 7 E 2 2 - 4 Turism si Geografie
4.1 Strategii de comunicare integrata de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Marketing strategic 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Analiza mediului de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor in marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
3. Audit de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Managementul marcii si dezvoltarii noilor produse 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Managementul canalelor de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1.1 Strategii de pret 5 E 2 2 - 4 Marketing
1.2 Marketingul targurilor si expozitiilor 5 E 2 2 - 4 Marketing
2. Seminar stiintific 10 V - - 2 2 Marketing
3 Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: