Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Cercetari fundamentale de marketing

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L/P T
1. Dreptul contractelor 6 E 1 1 - 2 Drept
2. Metode si tehnici de analize si predictie în afaceri 6 V 2 1 - 3 Informatica si cibernetica economica
3. Metodologia cercetarii – dezvoltarii - inovarii 6 V 1 2 - 3 Informatica si cibernetica economica
4 Microeconomie avansata 6 E 2 2 - 4 Economie si politici economice
4 Marketing strategic 6 E 1 1 - 2 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 7 7 - 14
5.1 Comunicare in limba romana 1 (pentru cetateni straini) 3 V - 2 - 2 Limbi moderne si comunicare in afaceri
5.2 Comunicare in limba englez? 1 3 V - 2 - 2 Limbi moderne si comunicare in afaceri
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L/P T
1. Metode avansate de analiza a datelor de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Analiza concurentei si strategii competitive 8 E 2 2 - 4 Marketing
3.1 Tehnologie comerciala 7 E 2 2 - 4 Business, Stiintele consumatorului si Managementul calitatii
3.2 Management turistic 7 E 2 2 - 4 Turism si Geografie
4.1 Strategii de comunicare integrata de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Marketing strategic 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Analiza mediului de marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor in marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
3. Audit de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.1 Managementul marcii si dezvoltarii noilor produse 7 E 2 2 - 4 Marketing
4.2 Managementul canalelor de marketing 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1.1 Strategii de pret 5 E 2 2 - 4 Marketing
1.2 Marketingul targurilor si expozitiilor 5 E 2 2 - 4 Marketing
2. Seminar stiintific 10 V - - 2 2 Marketing
3 Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: