Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Marketing si comunicare in afaceri

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 1, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1. Management marketing 8 E 2 2 - - Marketing
2. Proiectarea şi organizarea cercetării de marketing 8 E 2 2 - - Marketing
3. Psiho - sociologia şi comunicării 7 E 2 1 - - Filosofie/ politologie
TOTAL la disciplinele obligatorii 23 3E 6 5 - -
4.1 Fundamentele marketingului/ 7 E 2 2 - - Marketing
4.2 Marketingul serviciilor/ 7 E 2 2 - - Marketing
4.3 Business to Business Marketing/ 7 E 2 2 - - Marketing
4.4 Management strategic 7 E 2 2 - - Marketing
TOTAL la disciplinele opţionale 7 E 2 2 - -
TOTAL 30 4E 8 7 - -
Legendă: C - curs; S - seminar; L - lucrări practice în laborator; P - proiecte. La fiecare disciplină pe lângă curs apare fie S, fie L, fie P nu două din ele.

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 1, semestrul 2, anul universitar 2013-2014

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Strategii de comunicare in marketing 8 E 2 2 - 4 Marketing
2 Metode de cercetare de marketing 7 V 2 2 - 4 Marketing
3. Comportamentul consumatorului 7 E 2 2 - 4 Marketing
4. Comportamentul consumatorului 8 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 1, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Strategii de marketing direct 8 E 2 2 - 4 Marketing
2 Marketing intelligence 8 E 2 2 - 4 Informatica de gestiune
3. Analiza datelor de marketing 7 V 2 2 - 4 Marketing
4. Marketing online 7 E 2 2 - 4 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 8 8 - 16
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total

PLAN DE ÎNVĂMÂNT
anul de studiu 2, semestrul 2, anul universitar 2014-2015

Nr. Denumirea Disciplinei Pct.
credit
Forma
verificare
Nr ore sapt Departament
C S L P
1 Managementul marcii 5 E 2 2 - 4 Marketing
2 Seminar stiintific: proiecte aplicative in marketing 10 V - - 2 2 Marketing
3. Practica de specialitate 15 C - - 20 20 Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 30 - 2 2 22 26
4 Disertatie 10 E - - - - Marketing
TOTAL discipline obligatorii si optionale 40 - 2 2 22 26
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrari practice; P - Proiecte; T - Total
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: