Prezentare
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Înfiinţarea Facultăţii de Marketing

     Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti funcţionează în conformitate cu Hotarârea Guvernului României nr. 693 din data de 12 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din data de 30 iunie 2003.

     Hotarârea Guvernului nr. 693/12 iunie 2003 se referă la modificarea şi completarea Hotarârii Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior.

     În conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 693/12 iunie 2003, numărul de credite acordate după finalizarea studiilor universitare complete de lunga durată, de patru ani la învatamântul de zi sau, corespunzator cu un an mai mult la învatamântul la distanta, era de 240.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: