CONDUCEREA FACULTĂŢII DE MARKETING
DECANATUL FACULTĂŢII DE MARKETING
Pentru legislatura 2012-2016, conducerea Facultăţii de Marketing este exercitată de catre Decanatul Facultăţii de Marketing, alcătuit din 1 decan şi 3 prodecani, respectiv Consiliului Facultăţii de Marketing alcătuit din 14 cadre didactice şi 5 reprezentanti ai studenţilor.
Decan
Profesor universitar doctor
Călin Petrică VEGHEȘ
Profesor universitar doctor
Ionel DUMITRU
Profesor universitar doctor
Mihai Cristian ORZAN
Profesor universitar doctor
Ioana Cecilia POPESCU

CONSILIUL FACULTĂŢii DE MARKETING
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Laurețiu Dan ANGHEL
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Carmen BĂLAN
Facultatea de Marketing
Conferențiar universitar doctor
Mihaela CONSTANTINESCU
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Ionel DUMITRU
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Alina FILIP
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Mihai Cristian ORZAN
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Ioana Cecilia POPESCU
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Mihai Ioan ROȘCA
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Aurelia Felicia STĂNCIOIU
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Călin Petrică VEGHEȘ
Facultatea de Marketing
Profesor universitar doctor
Răzvan ZAHARIA
Facultatea E.A.M
conf. univ. dr.
Gheorghe JINGA
Facultatea Business & Turism
prof. univ. dr.
Roxana PROCOPIE
Facultatea C.I.G.
conf. univ. dr.
Dana BOLDEANU
Facultatea R.E.I.
conf. univ. dr.
Mirela DIACONESCU

STUDENŢI
studentă Marketing
Licenţă, Anul I
Brînduşa BÎRSAN
student Marketing
Licenţă, Anul II
David Florin CIOCODEICĂ
studentă Marketing
Licenţă, Anul III
Diana VANGHELE
studentă Marketing
Master, Anul I
Emma GEORGESCU
studentă Marketing
Master, Anul II
Ana-Maria BACŞIS
studentă Marketing
Master, Anul II
Cosmina MARTINIUC
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: