Răzvan ZAHARIA
  Profesor universitar doctor
Telefon
      021 319 19 80;
      021 319 19 00
      Interior:
E-mail
      razvan.zaharia@gmail.com; rzaharia@ase.ro
Consultatii
      Marti, 13:30 - 14:50 sala, 1405

Studii universitare 
Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice BucureŞti, 1984-1988

Domenii de activitate: Marketing social-politic, Gestiunea forţelor de vanzare, Cercetări de marketing.

Studii şi specializări postuniversitare:
Diploma Internaţională de Management (DESS Marketing), Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse 1, octombrie 1991 – iunie 1992 
Stagiu de documentare în marketing social-politic la Universitatea de Ştiinţe Sociale Toulouse 1, aprilie-iulie 1997 
Stagiu de documentare în Cercetări de marketing la Universitatea din Montréal, iulie-septembrie 2000


Funcţii ocupate
Prodecan al Facultăţii de Marketing, ASE Bucureşti, octombrie 2003 - martie 2004 
Directorul Departamentului de Marketing, Facultatea de Marketing, ASE Bucureşti, martie 2004 – septembrie 2008

Lucrări publicate (în calitate de autor sau coautor): 
16 cărţi 
12 articole 
12 contracte de cercetare 
30 comunicări Ştiinţifice

Limbii străine cunoscute
Franceză (foarte bine), 
Germană (nivel mediu), 
Engleză (nivel mediu)

Marketing social-politic

 

 

Metodologia cercet?rii

 

 

Marketing strategic

Cursurile, seminariile ?i activit??ile aplicative urm?resc �nsu?irea de c?tre studen?i a bazelor conceptual � metodologice ?i aplicativ � experimentale privitoare la strategia de marketing, �n scopul acumul?rii volumului de cuno?tin?e necesare speciali?tilor care lucreaz? �n acest domeniu ?i a fundamentarii planului strategic de marketing.

 

Zaharia, R. (2001), Marketing social-politic, Editura Uranus, Bucure?ti.

Zaharia, R., Cruceru, A. (2002), Gestiunea for?elor de v�nzare, Editura Uranus, Bucure?ti.

Zaharia, R., Ro?ca, M.I., Anghel, L.D. (2008), Identifying the needs for information of the organizations from Bucharest, Muntenia and Oltenia regions, The journal of the Faculty of Economics, Vol. 4, No. 1, pp. 1274-1278. Download

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: