Daniel MOISE
  Conferențiar universitar doctor
Telefon
      021 319 19 80;
      021 319 19 00
      Interior:
E-mail
      moisedaniel@gmail.com
Consultatii
      Marti, 10:30 - 12:00 sala, 1401

Domenii de competenţă

  • Marketingul Evenimentelor,
  • Marketingul È™i Managementul Evenimentelor,
  • Marketing Strategic , Marketing International, Relatii Publice

Doctorat

Doctor în economie, specializarea marketing, din anul 2010

Titlul tezei: " Strategii de comunicare în Marketingul Evenimentelor”

 

Studii şi Specializări postuniversitare:

Master: RelaÈ›ii Publice în Marketing

Studii universitare

Facultatea de ComerÅ£, Specializarea Politici de Marketing,  Academia de Studii Economice BucureÅŸti, 2000 – 2004

 

Lucrări publicate (în calitate de autor sau coautor):

  • 2 cărÅ£i
  • 30 articole
  • 5 contracte de cercetare ÅŸtiinÅ£ifică
  • 10  comunicări ÅŸtiinÅ£ifice

 

Limbii străine cunoscute

  • Engleză ( foarte bine )
  • Spaniolă  ( conversatie )

Marketingul Evenimentelor

Organizarea si conducerea activitatiilor de marketing, a companiilor ce iau decizia de participare la un targ / expozitie nationala sau internationala prin insusirea metodelor si instrumentelor de marketing, utilizate in cadrul participarii la astfel de targuri si expozitii.  

 

Marketingul și Managementul Evenimentelor

Insusirea metodelor si instrumentelor de marketing, pentru realizarea de evenimnete, cu ajutorul carora sa se comunice cu stakeholederii organizatiei in sensul determinarii acestora de a-si schimba comportamentul dorit de aceasta, dar si oferirea de alternative strategice agentilor economici, ce doresc sa comunice eficient cu stakeholderii organizatiei prin realizarea de evenimente.

 

Marketing Strategic

Cursurile, seminariile si activitatile aplicative urmaresc insusirea de catre masteranzi a bazelor conceptual - metodologice si aplicativ, prin efectuarea de simulari experimentale privitoare la strategii de marketing dar si fundamentarea planului strategic de marketing.

 

Marketing International

Asigurarea clasificarii si adancirea sistemului categorial cu care opereaza marketingul, in sfera relatiilor economice internationale.

 

Relatii Publice

Aprofundarea principalelor concepte teoretice referitoare la activitatea de relatii publice, prin prezentarea celor mai importante metode, tehnici si instrumente utilizate in domeniul relatiilor publice, dar si particularitati ale procesului de comunicare in cadrul relatiilor publice.

Moise Daniel, Georgescu Bogdan, Zgură Daniel (2012)  - Strategies for Interactive Communication, with External and Internal Stakeholders, in Events Marketing,       WCES BARCELONA Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46,          pg 5361-5365,    Elsevier Ltd. 

 

Moise Daniel, Georgescu Bogdan, Zgură Daniel (2012) -  The Use of Event Marketing Management Strategies,  WCES BARCELONA,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, pg 5409-5413, Elsevier Ltd. 

 

Moise Daniel ( 2011 ) Strategiile de marketing – context strategic specific comunicãrii în marketingul evenimentelor / Marketing strategies – strategic context specific to communication in events marketing, Nr. 1-2011 ianuarie-martie                Bucharest            REVISTA ROMÂNÃ DE MARKETING® editura Rosetti Educational, pg 64-89,           ISSN: 1824-2454, cod CNCSIS 785. / Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Marketing, editiia 12. /Index Copernicus (Journal Master  /ProQuest (ABI/INFORM Global).List). /EBSCO host (Academic Search Complete).

 

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: