Ștefan BOBOC
  Profesor universitar doctor
Telefon
      021 319 19 80;
      021 319 19 00
      Interior: 259
E-mail
      stefan.boboc.mail@gmail.com
Consultatii
      Joi, 16:30 - 17:50 sala, 1406

Domenii de competenţă 
Bazele marketingului, Cercetări de marketing, Marketingul serviciilor financiare, Piata de capital.

Doctorat
Doctor în Economie, Academia de Studii Economice BucureÅŸti, 1982 

Studii universitare 
Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice Bucureşti, 1969-1973

Studii şi Specializări postuniversitare:

Cursul postuniversitar de marketing ÅŸi Dreptul ComerÅ£ului InternaÅ£ional, London Business School, 1980 
Specializare în marketing ÅŸi piete de capital, Montreal, Canada, 1995 
Absolvent al Institutului InternaÅ£ional al PieÈ›elor de Capital, Washington, 1995-1996 
Absolvent al Programului pentru Dezvoltarea Fondurilor Private de Pensii, Masau, Israel, 1998 
Specializări în domeniul pieÈ›elor de capital, în Anglia 1996, FranÅ£a 1997, Japonia 1998, SUA 1998-1999

Funcţii ocupate

PreÈ™edintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, 1994-2000 
Consilier Parlamentar, 1993-1994 
Consilier al Guvernului Romaniei, 1990-1992 
Membru în Consiliile Profesorale ale Facultăţii de ComerÅ£, 1990-2003 ÅŸi în Consiliul Facultăţii Marketing, din 2004

Cariera Didactică
Asistent universitar (plata cu ora), 1974-1976 
Asistent universitar titular, 1977-1981 
Lector universitar doctor, 1982-1989 
ConferenÅ£iar universitar doctor, 1990-1993 
Profesor universitar doctor, 1994 - în prezent

Lucrări publicate (în calitate de autor sau coautor): 
16 cărÅ£i 
164 studii, comunicări ÅŸtiinÅ£ifice ÅŸi articole 
22 contracte de cercetare ştiinţifică

Asociatii: 
AROMAR – membru 
Camera de ComerÅ£ ÅŸi Industrie a Romaniei – membru de onoare

Limbii străine cunoscute
Engleză(foarte bine) 
Franceză(bine) 
Rusa(scris, citit)

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: