Cercetare
Resurse utile
      Resurse pentru studenţi
      Licenţa zi
      Licenţa ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practică
      Oferte posturi

Revista de Marketing Online

Revista de Marketing Online (RMkO) este o publicaţie editată de către Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în colaborare cu Editura Uranus. RMKO este un jurnal academic, adresat atât comunităţii universitare, cât şi practicienilor şi analiştilor din mediul de afaceri. Articolele apărute promovează toate domeniile care intră în sfera de interes a marketingului, prioritate fiind însă acordată temelor legate de marketingul specific noilor medii de comunicaţie şi interacţiune specifice societăţii post-Industriale.

Revista are o periodicitate trimestrială şi este editat de către o echipă de specialişti în marketing români şi străini, a căror activitate include publicarea unui număr impresionant de cărţi de referinţă în domeniul marketingului, publicarea de articole în cele mai prestigioase reviste din lume şi de prelegeri academice în cele mai importante locuri din lume.

Revista de Marketing Online este distribuită gratuit cititorilor interesaţi din întreaga lume prin intermediul site-ului său. De asemenea, articolele pot fi găsite prin intermediul bazei de date internaţionale RePEc şi hiperlegăturile externe către articolele publicate pe site sunt binevenite.

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: