Admitere
      Licenta Zi
      Licenta ID
      Master
      Doctorat
      Cursuri Postuniversitare
Resurse utile
      Resurse pentru studenti
      Licenta zi
      Licenta ID
      Master
      Doctorat
      Oferte practica
      Oferte posturi

Licenta zi

Marketingul, ca ramura a stiintelor economice, include un set de metode, tehnici şi instrumente prin intermediul carora organizatia, indiferent de profil, cerceteaza mediul în care actioneaza (Cercetări de marketing), stabileste obiective şi strategii pentru atingerea acestora (planificare strategica de marketing) proiecteaza şi executa activitatiile operative (programe de marketing) în scopul maximizarii profitului şi satisfacerii nevoilor societatii la nivelul solicitat. Acest set de metode, tehnici şi instrumente face obiectul unor discipline universitare, incluse în planul de invatamant, prin a caror insusire studentul dobandeste competente şi abilitati care-i confera la finalizarea studiilor statutul de specia-list în marke-ting, denumit în literatura de specialitate marketer. Studiile universitare de licenta asigura pregatirea de baza, cu pronuntat caracter practic, absolventul dobandind competente şi abilitati prin care executa activitati de marketing de mare diversitate, dintre care amintim: operator interviu, marchandiser, vanzari, relatii cu clientii, publicitate, relatii publice etc.

Informaţii despre METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA şi DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE în ANUL I LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA 2015

Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea de Marketing
Adresa: Bd. Dacia nr.41, Bucuresti
Telefon: 021 319 19 80; 021 319 19 00
E-mail facultate: decanat@mk.ase.ro
Copyright © 2016
Facultatea de Marketing

Toate drepturile rezervate.
Textele si imaginile pot fi preluate doar cu acordul nostru.
Urmeaza-ne: